Om te oefenen (archief)

Startlied

Koning over alles

Zo is dat!

Wist je dat?

Zo stevig als wat

Diep van binnen blij

Groot en geweldig

Onder, boven, voor en achter

Ja = Ja

Manna

Gebed

De Heere zegent jou

Als je gelooft

U bent de Heer die ik dien

Thy Word

Jezus is de Morgenster

Als alles duister is

Schijn maar

Gebed

Sterren

Nieuwer dan nieuw

Volg het spoor

Je bent nooit alleen

Ik leg mijn leven in Uw handen

In het begin

In het begin was het woord

Op weg naar het licht

Kom en vier nu feest

Jezus, Zoon van God

U alleen wil ik aanbidden

Kom op het feest

De allermooiste woning

De Heer is mijn herder

Ik neem even de tijd

Kind van God

Bid, bid, zoek, zoek

Hé, hallo!

Een koning geeft een feest

Eén ding weet ik zeker

Hoe wonderlijk

Ik neem even de tijd

Niets kan mij scheiden

Kind van God

Namen van God

God heeft een plan

U bent machtig

Let there be praise

Jona, Jona

God heeft een plan met je leven

Tienduizend redenen

Verberg mij nu

Nederland heeft iets te vieren

Nederland heeft iets te vieren, ’t is nog nooit zo druk geweest.
Alle mensen komen samen voor het vieren van dit feest
Elke strijdbijl wordt begraven iedereen staat hand in hand
Alexander is de koning van ons mooie, van ons mooie, van ons mooie Nederland

Nederland heeft iets te vieren ’t hele land is dus in touw.
Heel veel vlaggen en ballonnen, Nederland kleurt rood, wit blauw.
Ja, ons land heeft iets te vieren. ’t Is een Koninklijke dag
Alle mensen zijn nu vrolijk en we vieren een groot feest.

Zeg eens herder

Dag ster, grote ster

Refrein: Dag ster, grote ster!
Voor wie twinkel jij?
Voor wie geef jij je twinkelend licht?
Dag ster, grote ster!
Als ik naar je kijk,
Krijg ik lichtjes in mijn ogen
En een lacht op mijn gezicht.

Geef jij licht aan de wijzen?
Help jij ze door de nacht?
Grote ster, ik zie je staan.
Wijs jij ze hoe ze moeten gaan?
Refrein:

Geef jij licht aan de herder?
Help jij ze door de nacht?
Grote ster, ik zie je staan.
Wijs jij ze hoe ze moeten gaan?
Refrein:

Geef jij licht aan de mensen?
Help jij ons door de nacht?
Grote ster, ik zie je staan.
Wijs jij ons hoe we moeten gaan?
Refrein:

Mary did you know?

Kerstlied

Ga met mijn hart naar Bethlehem
En in gedachten zie ik Hem
Wie mee naar binnen gaat, die vindt
Daar in de stal het Christuskind

Heilige Jezus, gij Gods zoon
Maak toch mijn hartje rein en schoon
Laat het een woning zijn voor U
Jezus mijn Heiland, doe het nu

d’Engelen zingen voor Gods troon
Ere zij God, Hij zond Zijn zoon
Nu zing ook ik met blijde stem
’t Lied van het Kind van Bethlehem

Ik ben Jozef timmerman

Jezus is geboren

We komen je even storen

Wij zijn de stoere herders

Dag koning Herodes

Dag ster, grote ster

God zal met ons zijn

Vrolijk kerstfeest iedereen

Mary Had a Baby

Voor U een vraag, voor ons een weet

Vrolijk kerstfeest iedereen

Gloria

Kerststal

Buiten is het donker, buiten valt de sneeuw
dekt de zwarte aarde, dempt het hard geschreeuw
Mensen horen ’t Kerstverhaal, maar als ieder jaar
praten zij van vrede en vechten met elkaar

‘k Hoor de winden waaien door de grote nacht
veilig in mijn bedje, lekker warm en zacht
‘k Droom van ’t kleine Jezuskind, in de koude stal
heb ik iets te geven, dat Hem warmen zal?

‘k Zie hoe os en ezel om de kribbe staan
en de ster blijft schijnen, mooier dan de maan!
’t Kindje drinkt de warme melk, Jozef kijkt zo blij
en kamel en schapen komen naderbij

Wat zou ik Hem geven, als ik bij Hem kwam?
was ik maar een herder, dan gaf ik een lam!
Was ik maar een koning, wijs en rijk en zwart
‘k Heb Hem niets te geven dan mijn kinderhart!

Koning Alexander

Zij zit als een vogel

Zij zit als een vogel, broedend op het water.
Onder haar de chaos van de eerste dag.
Zij zucht en zij zingt, moeder van de schepping.
Wachtend op het woord totdat zij baren mag.

Zij zweeft boven zee, zweeft boven de bergen,
Zoekend naar een plaats onder de hemelboog;
Zij rust in de schoot, wachtend op het wonder
Dat zich daar ontvouwt, verborgen voor ons oog.

Solo:
Zij danst in het vuur, schouwspel zonder weerga,
Maakt de tongen los, taal en getuigenis.
Bekeert, inspireert al wie naar haar luisteren;
Niets brengt haar tot zwijgen, vurig als zij is.

Want zij is de Geest, een met God in wezen,
Gift van de Verlosser aan zijn aardse bruid;
De sleutel is zij, toegang tot de schriften,
Vogel uit de hemel, witte vredesduif.

Eén gebed

Hij is de Heer God almachtig

Iets van alle dieren

De Heer is mijn Herder

Sta versteld

Bubbel: (bubbel + bovenstem)
Sta versteld , je bent een held,
als je doet wat de Bijbel zegt.
Sta versteld , je bent een held,
bid en dien Hem oprecht.

Geven is beter dan te nemen altijd weer,
Die ander is belangrijk voor de Heer.
Luister naar Zijn stem en volg Hem op de voet,
waarheen Hij jou ook leidt,
Dat is altijd, altijd, altijd goed.
“Je bent een held dat is wat telt”

Het volgen van Jezus geeft je soms wel wat verdriet,
maar groter is de vreugde die je daarna ziet.
Let op wat je zegt en wees niet negatief.
Laat je woorden swingen en wees altijd, altijd positief
“je bent een held dat is wat telt”

Heer u kent mij als geen ander

Wij vieren feest

Heb jij het gehoord

Jesus le Christ

Maak de weg vrij voor de Heer

Zie hoe Jezus daar loopt in Jeruzalem

Vader in de Hemel

Hosanna, hosanna

Zingen met Bach

Als je veel van iemand houdt

Ga je mee op zoek

Dank U wel

Zie de Zon

Kijk es

Op die dag (Bubbel +)

Op die dag
Vele dingen die begrijp ik niet,
En daar zing ik over in dit lied.
Er zijn mensen met heel veel verdriet,
En een kind dat huilt.
Vele kinderen hebben honger, Heer,
En Uw zeëen zijn niet helder meer,
En Uw blauwe luchten worden, Heer,
Meer en meer vervuild.

Refrein:
Maar dan zegt U dat ik hopen mag,
Op die ene lang beloofde dag,
En dan weet ik dat ik naar U lach!
Wanneer ik U zie komen, zwevend op de wolken.
Op die dag komt er een eind aan pijn.
Op die dag is enkel zonneschijn.
Op die dag is ’t feest voor groot en klein,
Wat zal dat heerlijk zijn.

Olietankers die gaan zinken, Heer,
En de vogels die verdrinken, Heer.
En mijn lied moet treurig klinken, Heer,
Dat is waarheid, Heer.
Er zijn landen, moet U weten, Heer,
Waar haast niets meer wordt gegeten, Heer
Want ze hebben daar geen eten meer,
Breng toch klaarheid, Heer.
Refr.

Who is the King
ho

Het bubbelt

Het bubbelt, het bubbelt,
het bubbelt in mijn hart.
Het bubbelt daar van vreugde,
daar binnen in mijn hart.
Dat bubbelen van vreugde
dat komt ergens vandaan.
Het bu, bu, bu, bu, bubububu,
bu bubbelt daar voortaan.

Jezus kwam op aarde naar Gods plan.
Eerst als kind en toen werd Hij een man.
Kind’ren gingen staan heel dicht bij Hem.
Luisteren naar zijn vriendelijke stem.
Refrein

‘k Zal vertellen wat Hij allemaal kan.
Op een dag ziet Hij een blinde man.
Jezus heeft een wonder toen verricht,
De man kon zien en zag voor ’t eerst het licht. Refrein

Een klein meisje was zo heel erg ziek.
En haar ouders hadden veel verdriet.
’t Meisje lag op bed, stil uitgestrekt,
Jezus kwam en heeft haar opgewekt.
Refrein

Denk ik aan de dingen die Hij deed.
Weet ik Hij verzachtte al het leed.
Hij maakt dat het bubbelt binnenin,
Hij maakt dat ik alle dagen zing!
Refrein

Zegenliedje

Kom op het feest

Fijne, fijne dag

Zingen is zonneschijn
Zingen is zo heerlijk zingen is zo fijn.
Zingen zet je hart in vuur en vlam.
Zingen van Heer Jezus is voor groot en klein.
‘k Weet dat Hij voor mij op aarde kwam!

Refrein:
Zingen, zingen zingen is zo heerlijk
Zingen, zingen, zingen is zo fijn.
Zingen, zingen, zingen, is zo heerlijk,
Zingen brengt je altijd zonneschijn!

Zingen met piano, ja, dat maakt me blij!
Zingen met gitaar en tamboerijn.
Zingen van Heer Jezus, want hij houdt van mij.
Jezus’liefde geeft me zonneschijn!
Refrein

’t Regent pijpestelen, ’t regent dat het gied.
Toch is er een zon die schijnt.
‘k Heb een zon van binnen, zing daarom dit lied.
Jezus’liefde geeft me zonneschijn!

Refrein:
Zingen, zingen zingen is zo heerlijk
Zingen, zingen, zingen is zo fijn.
Zingen, zingen, zingen, is zo heerlijk,
Zingen brengt je altijd, altijd,
Zingen brengt je altijd, altijd,
Zingen brengt je altijd zonneschijn!

Heer ik prijs Uw grote naam (Bubbel +)

De allemooiste woning

Wij mogen alles vragen

Wij mogen alles vragen, gezondheid, water en brood.
Bescherming alle dagen, en hulp in elke nood.
Wij bidden om uw liefde, wij zijn Uw kinderen Heer.
Als iets van ons U griefde, vergeef het ons dan weer!

Wij vragen om Uw zegen op school en bij ons werk.
Beveilig onze wegen en help ons in de kerk:
Wij kunnen moeilijk luisteren en nog niet goed verstaan,
Wat Gij door licht en duister voor ons eens hebt gedaan.

Wil onze ouders geven: veel wijsheid en geduld,
Opdat ons jonge leven van U mag zijn vervuld!
Laat ons ook leren bidden voor vriend en vijand Heer.
Zend vrede in ons midden: kom Here Jezus weer!

Goed nieuws

Jezus is geboren

Tomatensala

Helden

Je hoeft niet bang te zijn

Ho ho ho hosanna

Nabij Gods hoog verheven Troon

Vader, ik aanbid U (canon)

Knoop het even in je oren

In het heetst van de strijd

Zing hoeveel je van God houdt
Zing

In de stad van Koning David

Hij alleen

Jezus is Koning over de aarde

Meisje uit Nazareth

Jozef, je moet vluchten

Immanuël

Een geboorte zonder kaartje

Een ster ging op uit Israël

Via Dolorosa

Eli, Eli, lama sabachtani

Heel alleen in de hof

De Leeuw van Juda

Als ik mijn ogen sluit